^_^ กิจกรรมวันเด็ก 2558 ^_^

วันที่  9  มกราคม  2558  

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน

และการแจกของรางวัลมากมาย นักเรียนและผู้ปกครองสนุกสนานอย่างเต็มที่

88888

ติดต่อ สพป.สก.1