โรงเรียนวังหลังพิทยาคมขอเชิญยื่นซองประกวดราคา

โรงเรียนวังหลังพิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องและทาสีอาคารเรียน ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจติดต่อยื่นซองประกวดราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๒  มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวังหลังพิทยาคม สอบถามโทร ๐๓๗ – ๒๕๒ ๙๑๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา