สธ.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือกฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.admission.pi.in.th หรือโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๑๔๑-๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    /รายงาน

ติดต่อเรา