แจ้งประชุุมผู้บริหารสถานศึกษา (ศน.ประไพ)

123ด่วนที่สุด  แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการแถลงนโยบาย “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเชียนไม่ได้”  ในวันที่ 12 มกราคม 2558        ณ  ห้องประชุมดอกแก้ว  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป  (รายละเอียดดังแนบ)

ติดต่อ สพป.สก.1