แจ้งโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้ำเย็น

ขอความกรุณาโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้ำเย็น  ที่มีคุณครูได้รับคำสังแต่งตั้งเเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในปี 2557  ส่งไฟล์รูปภาพของคุณครูขนาดประมาณ 800 x 900 pixels  จำนวน 1 รูป บันทึกไฟล์แบบ jpg พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และ โรงเรียน มาด้วย    เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในวันครูประจำปี 2558    ส่งเมล์ชื่อ  [email protected]    หรือ  หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูประสาร  081-7789069    ภายในวันวันที่ 14 มกราคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1