งานวันเด็ก ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

 😆 😆 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 😛  😛 
จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558
โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา  การแข่งขันเกมส์ การประกวดขวัญใจวันเด็ก 
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 และเลี้ยงอาหาร  เครื่องดื่ม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

คณะศิษย์เก่า ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน บ้านหนองสมบูรณ์ เป็นอย่างดี

😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

WP_20150108_002

 

WP_20150108_004

 

WP_20150108_014

 

WP_20150108_031

 

 

WP_20150108_082

 

WP_20150108_095

 

WP_20150108_106

ติดต่อเรา