ตรวจสอบข้อมูลการจองโต๊ะอาหารงานวันครู ปี 2558 (วันที่ 16 ม.ค. 58)

แจ้งโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว ตรวจสอบข้อมูลการจองโต๊ะอาหารงานวันครู ปี 2558

โดยด่วน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จองโต๊ะอาหารดังกล่าว

หากข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 08 1865 7365 และ 09 1582 6064 name1

 

ติดต่อ สพป.สก.1