ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ นางบุญนาค เคนสิบสาม

มารดาของ นายอภิชัย  เคนสิบสาม ครูโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง และนายชูศักดิ์  เคนสิบสาม ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  ณ บ้านเลขที่ ๔๑ หมูที่ ๒  ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา