ปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตน้อย บ้านเขาเลื่อม

โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคลองหาด คุณบุหลัน วิทยกุลร่วมเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนั้น เชิญชมได้เลยค่ะ

ท่านผอ.ให้เกียรติถ่ายภาพ
ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย

 

ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ
ชุดการแสดงรำอวยพร

 

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ

ผูกข้อมืออวยพรจากท่านคณะกรรมการสถานศึกษาและติดเข็มกลัดที่ระลึก
มอบทุนการศึกษา
กิจกรรมอำลาอาลัยจากน้อง ๆแด่พี่ ป.6

 

ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเราชาวเขาเลื่อม ได้ทีีนี่  http://www.facebook.com/BanKhaoLuem   นะคะ

😀 ถ่ายภาพ รัติกาล  เทพวงษ์

อำนวยการผลิต นายพิทักษ์ ผลเสงี่ยมศักดิ์

ติดต่อ สพป.สก.1