ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด

สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี๒๕๕๘ ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า ” ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.greenglobeaward.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา