ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือ ข้าราชการฯหัวใจสีขาว

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดทำหนังสือ “ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว” ในราคาเล่มละ ๑๒๐ บาท เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง รับใช้เบื้องพระยุคลบาทเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ E-Mail : fcsd ๑๓ @ outlook.com โทร ๐๘๓-๕๔๔ ๐๗๓๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1