เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ์

ด้วยในวันครูของทุกปีจะมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น คศ.3  ฉะนั้นจึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีครูเลื่อนอันดับเป็น  คศ.3  ในปี  2557  แจ้งรายชื่อมายังโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  เพื่อเตรียมการต่อไป  แจ้งที่หมายเลข 092-4564026  ,  092-5477044  (ธุรการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์)

ติดต่อเรา