วันเด็กโรงเรียนบ้านด่าน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ในการนี้ประธานได้เปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย

IMG_0009 IMG_0025 IMG_0043 IMG_0052 IMG_0069 IMG_0073 IMG_0083 IMG_0091 IMG_0098 IMG_0101 IMG_0113 IMG_0125 IMG_0143

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1