เชิญโรงเรียนประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญท่านหรือผู้แทน ประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3  ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 รายละเอียดดังแนบIMG

ติดต่อเรา