อวยพรปีใหม่ 2558 ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อวยพรปีใหม่ 2558 ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 มกราคม 2558 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้อวยพรปีใหม่ให้กับคุณแม่สมบุญ เอี่ยมศิลป์

คุณหมอสมทรง สุขสันต์    คุณดุสิต ฉิมมาฉุย    คุณเฉลียว  ด่านประชุม

คุณสมยงค์  ด่านประชุม   คุณลุงแสวง  สำรวมจิตร์

คุณคาน  เบญจรูญ  ผู้ประสานงาน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว

 

page1 page2 page3 page4 page5 page6

 

ติดต่อ สพป.สก.1