ผ้าป่าศิษย์เก่า

โรงเรียนบ้านซับมะนาวต้อนรับ คณะผ้าป่าศิษย์เก่า ซับมะนาวร่วมใจ โดยท่านผู้อำนวยการ นายกล่ำ  หาโกสีย์ พร้อมคณะครู ด้วยความยินดียิ่ง  ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นายกล่ำ  หาโกสีย์

ผู้รับผิดชอบ   :  คุณครูธิติ  วงษ์เส็ง

IMG_2635 IMG_2647IMG_2648IMG_2664 IMG_2666 IMG_2668 IMG_2679 IMG_2681

ติดต่อ สพป.สก.1