ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม๕๘

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ในการนี้นายบรรจง ไพบูลย์ ประธานสหกรณ์ครูจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่, ชมรมผู้บริหารฯ โดยมีนายสมยศ ไชยศรี ประธานชมรมฯ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญให้แก่นายศักดิ์ชัย บรรณสาร และนายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ ประธานมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งจังหวัดสระแก้ว ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อของขวัญปีใหม่ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสระแก้วอีกด้วย

IMG_9719 IMG_9730 IMG_9744 IMG_9745 IMG_9746 IMG_9750 IMG_9752 IMG_9780 IMG_9788 IMG_9794 IMG_9827 IMG_9828 IMG_9830 IMG_9831 IMG_9832

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1