เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็นประชุม (เครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายมหาเจริญ และเครือข่ายตาหลังใน)

เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็นทั้ง 3 เครือข่าย (เครือข่ายวังน้ำเย็น   เครือข่ายมหาเจริญ และเครือข่ายตาหลังใน) ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานวันครู ประจำปี 2558   ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประชาธิปไตย โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อ สพป.สก.1