เหรียญทองระดับภาค

17 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ. จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 20

1973887379958

1973883075197

1973858185738

1973852453427

ติดต่อ สพป.สก.1