การรับทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61

ด้วยศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  ขอให้โรงเรียนพานักเรียนไปรับทุน ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เวทีกลาง)

รายงานตัว เวลา 07.00-08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน

son58 รายชื่อนักเรียน

ติดต่อเรา