ขรก.สพป.สก๑ ร่วมอวยพรปีใหม่

ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการ ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมอวยพรและรับพรจากนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และทีมผู้บริหาร ประกอบด้วยนายเรือง จันทพันธ์ นายบุญสม ทองทา และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

01 IMG_9411 IMG_9416 IMG_9418 IMG_9419 IMG_9425 IMG_9426 IMG_9440 IMG_9453 IMG_9456 IMG_9468 IMG_9476 IMG_9477 IMG_9478 IMG_9480 IMG_9481 IMG_9484 IMG_9486 IMG_9494 IMG_9537 IMG_9538 IMG_9540 IMG_9543 IMG_9550 IMG_9552 IMG_9571 IMG_9579 IMG_9590 IMG_9593

ติดต่อ สพป.สก.1