เก็บตกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2558

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่2558

ณ ลานเสาธง

วันที่ 30 ธันวาคม 2557

100010011002100310041005

ติดต่อ สพป.สก.1