ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอคลองหาดประชุม

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอคลองหาดประชุม ในวันที่  7 มกราคม 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด เวลา 09.00 น.  พร้อมทั้งร่วมอวยพรปีใหม่ แด่นายอำเภอคลองหาด

ติดต่อเรา