ทำบุญส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ร่วมกันทำบุญส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่

new year_01

new year_02

new year_03

new year_04

new year_05

new year_06

new year_07

new year_08

new year_09

new year_10

new year_11

new year_12

Message us