เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมอวยพรปีใหม่ท่าน ผอ.ศักดิ์ชัย บรรณสาร

เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมอวยพรปีใหม่ ท่าน ผอ.ศักดิ์ชัย บรรณสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1