ด่วนที่สุด แจ้งวันออกประเมิน “ครูมืออาชีพ”

ด่วนที่สุด  ตามที่ สพปสระแก้ว เขต 1 กำหนดให้มีการประเมินและคัดเลือก “ครูมืออาชีพ” สายผู้บริหารสถานศึกษา และสายครูผู้สอน ประจำปี 2557 บัดนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงแจ้งวนออกประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 6 – 14 มกราคม 2558 และประกาศผลวันที่ 15  มกราคม  2558นี้ (ตามแนบ) 987  654  321

ติดต่อ สพป.สก.1