ร่วมงานมหกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน


วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ร่วมการแสดงเปิดงานมหกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ณ วัดศาลาลำดวน  ในวันที่  29  ธันวาคม  2557
3
5 1 2 4

ติดต่อ สพป.สก.1