การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

แจ้งโรงเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สามารถพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี
.

ติดต่อ สพป.สก.1