เชิญผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ร่วมพิธีเปิดค่ายติวเข้มวิชาการ

เรียนเชิญผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ร่วมพิธีเปิดค่ายติวเข้มวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ติดต่อเรา