ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ คุณแม่สำลี สกาญจนชัย

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ คุณแม่สำลี สกาญจนชัย   มารดาของ คุณครูสุนีย์  สกาญจนชัย  ข้าราชการบำนาญ

อดีตคุณครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว     ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557   เวลา 16.00 น.

ณ  ศาลา 100 ปี วัดสระแก้ว(พระอารามหลวง)

 

ติดต่อ สพป.สก.1