งานบุญ…ศิษย์เก่า – โคนม – ผู้ปกครอง

ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 และสหกรณ์โคนม พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองนักเรียน

ที่มีใจบุญนำผ้าป่ากองโต มาสนับสนุนการศึกษา

phapa_03

phapa_01

phapa_08

phapa_10

phapa_12

phapa_07

phapa_02

phapa_09

phapa_11

phapa_06

phapa_05

phapa_04

phapa_13

phapa_14

phapa_15

 

ติดต่อ สพป.สก.1