จำหน่ายเหรียญ ร.๖ ค่ายลูกเสือเมืองยวม

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมกับชมรมคนรักลูกเสือ ได้จัดทำเหรียญ ร.6 ระลึกค่ายลูกเสือเมืองยวม
เพื่อจัดหางบประมาณ ในการสร้างค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนที่สนใจ สั่งซื้อเหรียญ และรับเหรียญ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดราคา และตัวอย่างเหรียญ ตามเอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1