ขอข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อสอบ NT ,การใช้ข้อสอบกลาง

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่ีอ ดังต่อไปนี้ ส่งรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 58 ด้วยค่ะ

1.ร.ร.บ้านคลองมะละกอ

2.ร.ร.สามัคคีราษฎร์บำรุง

3.ร.ร.บ้านซับถาวร

4.ร.ร.บ้านดอนดินแดง

5.ร.ร.บ้านซับเจริญ

6.ร.ร.บ้านพระเพลิง

7.ร.ร.บ้านบึงพระราม

8.ร.ร.บ้านท่าเต้น

456 456

 

ติดต่อ สพป.สก.1