การตรวจสุขภาพประจำปี อำเภอวังสมบูรณ์

ตามที่ สกสค. จัดให้มีการตรวจสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกปีนั้น

กำหนดการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อำเภอวังสมบูรณ์  วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558

ณ จุดตรวจที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  เวลา 07.30 – 11.00 น.

และจุดตรวจที่ 2 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เวลา 07.30 – 14.00 น.

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารที่แนบมานี้

Timetable

Checklist

Suggestion

map

 

ติดต่อ สพป.สก.1