กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ”นายพงศธร พันธ์สิน (แบด) บุตรชายคุณครูณรงค์,คุณครูวันเพ็ญ พันธ์สิน ครูเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์”

กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ“นายพงศธร  พันธ์สิน (แบด) บุตรชายคุณครูณรงค์,คุณครูวันเพ็ญ พันธ์สิน ครููเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์” ณ วัดรีนิมิตร(บ้านแก้ง) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2557  เวลา 20.00 น. ทุกคืน  และฌาปนกิจศพวันที่ 30 ธันวาคม 2557  เวลา 15.30 น.  ณ วัดรีนิมิตร(บ้านแก้ง)200913121843-6318

ติดต่อเรา