***ขอขอบคุณ…ผู้ใหญ่ใจดี***

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  ขอขอบคุณคณะตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และผู้ใหญ่ใจดี จากชลบุรี

ที่ได้นำอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนมามอบให้กับทางโรงเรียน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียน และการกีฬาของนักเรียน

…และได้มอบความสุข ความสนุกสนาน เนื่องในวันปีใหม่อีกด้วย…

g5 g3g1g7 g6g10 g9 g8

ติดต่อ สพป.สก.1