พระอาจารย์กฤษณะ กัลยาโณ คุณน้ำมนต์ ร้านดำเนินแกรนด์โฮมและคณะผู้ใหญ่ใจดี ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคน และมอบทุนการศึกษา

123

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14