เรื่อง…การรายงานข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาปฐมวัย

แจ้ง โรงเรียนต่อไปนี้ ที่ยังไม่รายงานข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาปฐมวัย

อ.เมืองสระแก้ว

1.โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

2.โรงเรียนบ้านคลองหมี

3.โรงเรียนบ้านด่าน

4.โรงเรียนบ้านลุงพลู

5.โรงเรียนวนาสงเคราะห์

6.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น

7.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

8.โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

9.โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง

10.โรงเรียนบ้านท่าช้าง

11.โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

12.โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

13.โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

14.โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

15.โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

16.โรงเรียนธรรมยานประยุต

17.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง

18.โรงเรียนบ้านเขาข่า

19.โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

20.โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

21.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

22.โรงเรียนบ้านคลองปลาโด

23.โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง

24.โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

25.โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

26.โรงเรียนบ้านกิโลสาม

อ.เขาฉกรรจ์

1.โรงเรียนบ้านนา

2.โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

3.โรงเรียนวัดพวงนิมิต

4.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์

5.โรงเรียนบ้านซับมะนาว

6.โรงเรียนบ้านหนองหว้า

7.โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

8.โรงเรียนบ้านเขาดิน

9.โรงเรียนบ้านคลองนางาม

10.โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

11.โรงเรียนบ้านบึงพระราม

12.โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

13.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

14.โรงเรียนบ้านท่าเต้น

15.โรงเรียนบ้านท่าผักชี

16.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน

อ.คลองหาด

1.โรงเรียนบ้านคลองหาด

2.โรงเรียนบ้านชุมทอง

3.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

4.โรงเรียนบ้านเขาดิน

5.โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

6.โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

7.โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา

8.โรงเรียนบ้านวังยาง

9.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

10.โรงเรียนบ้านวังปืน

11.โรงเรียนบ้านซับน้อย

12.โรงเรียนบ้านซับถาวร

13.โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

14.โรงเรียนทับทิมสยาม 05

อ.วังน้ำเย็น

1.โรงเรียนวัดเกศแก้ว

2.โรงเรียนบ้านวังบูรพา

3.โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

4.โรงเรียนบ้านดอนดินแดง

5.โรงเรียนบ้านท่าตาสี

6.โรงเรียนบ้านทัพหลวง

7.โรงเรียนบ้านหนองปรือ

8.โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

9.โรงเรียนบ้านหนองแก

10.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

11.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์

12.โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

13.โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

14.โรงเรียนวังจระเข้

อ.วังสมบูรณ์

1.โรงเรียนบ้านคลองทราย

2.โรงเรียนบ้านวังใหม่

3.โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง

4.โรงเรียนบ้านวังสำลี

5.โรงเรียนวังศรีทอง

6.โรงเรียนบ้านวังทอง

7.โรงเรียนบ้านเขาแหลม

8.โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

9.โรงเรียนบ้านคลองอุดม

10.โรงเรียนบ้านวังดารา

11.โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

12.โรงเรียนบ้านโคกน้อย

ให้ดำเนินการรายงานข้อมูล ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2557

แบบสำรวจ

หนังสือแจ้ง

ติดต่อเรา