ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเขาฉกรรจ์ประชุม

prachoomด้วยสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 แจ้งให้ดำเนินการกิจกรรมวันครู เพื่อเป็นการเตรียมดำเนินงานการจัดงานวันครูจึงขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเขาฉกรรจ์ประชุม ในวันจันทร์ที่  29  ธันวาคม  2557  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1