ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

ด้วย  นายศุภชัย  ทรัพย์ทวีพูนผล  สามีของ  นางสำเร็จ  ทรัพย์ทวีพูนผล  อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแก้ง  ได้เสียชีวิตลง  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มีกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ  ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๙.๓๐ น. ณ  บ้านเลขที่  ๒๘๑  หมู่  ๒  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1