ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาร่วมอวยพรปีใหม่

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อ. คลองหาด ร่วมอวยพรปีใหม่ คุณตรีนุช เทียนทอง
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ที่สำนักงาน ส.ส.เขต 2 อ. วัฒนานคร ในเวลา 09.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1