เพิ่มเติม โรงเรียนบ้านคลองหาด แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558

ตามที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับ สพม. เขต 7 ,   สพป. สระแก้ว เขต 1 และ สพป. สระแก้ว เขต 2 ขอเชิญข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทุกท่าน  เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปี ดังรายละเอียดที่แนบ

คำแนะนำ

แผนผังการตั้งหน่วย

รายการตรวจ

สระแก้ว