โรงเรียนบ้านคลองหาด แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558

ตามที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับ สพม. เขต 7 ,   สพป. สระแก้ว เขต 1 และ สพป. สระแก้ว เขต 2 ขอเชิญข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในอำเภอคลองหาด  เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 7 มกราคม 2558  เวลา 07.30 – 11.00 น.  ณ  โรงเรียนบ้านคลองหาด           และเวลา 07.30 – 14.00 น.  ณ  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1