เชิญประชุมประจำเดือนมกราคม 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2558

ในวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

โดยพร้อมเพรียงกัน

ตารางประชุมผู้บริการสถานศึกษาประจำปี 2558  Table Annual Meeting 2558

ติดต่อ สพป.สก.1