กีฬาปี๕๗ สพป.สระแก้ว เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑  ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สี มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน ๙ ประเภท และมีการจัดขบวนพาเหรด โดยได้เดินขบวนมาจากหน้าอาคารสำนักงาน พิธีเปิดมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน และมีนายวุฒิศักดิ์ พรหมคช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

IMG_9561

IMG_9510 IMG_9512 IMG_9518 IMG_9525 IMG_9529 IMG_9533 IMG_9536 IMG_9548 IMG_9559  IMG_9562 IMG_9566 IMG_9570 IMG_9571

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา