แข่งศิลปหัตถกรรม 64 นนทบุรี

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จ.นนทบุรี
จำนวน  6  รายการ 
ในระหว่างวันที่  16 – 19  ธันวาคม  2557
ผลการแข่งขันได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ  2  รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ติดต่อเรา