ทีมผู้บริหาร สพป.สก๑ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายเสนาะ เทียนทอง

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และทีมผู้บริหารฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านเทียนทอง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ จะมีอายุครบ ๘๐ ปี ในการนี้ นายเสนาะ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวให้พรผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งมีทั้งข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

IMG_6471 IMG_6476 IMG_6477 IMG_6479 IMG_6485 IMG_6487 IMG_6489 IMG_6495 IMG_6505 IMG_6508

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา