โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบรคาครั้งนี้ 160,000 บาท โดยกำหนดยื่นซองในวันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่่ 12 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ในเวลาราชการ และกำนหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ตามรายละเอียดดังแนบ ติดต่อสอบถาม 037449903 , IMG

ติดต่อเรา