ถนนBBL สนุกคิด สนุกเล่น เน้นพัฒนาการสมอง

24 ธันวาคม2557 โรงเรียนบ้านเขแหลมเปิดถนน BBL อย่าเป็นทางการ เพื่อให้นักเรียนได้เล่นสนุกและมีพัฒนาการทางสมองอย่างสมวัย ขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกท่าน รวมทั้งนักเรียนที่ช่วยสร้างสรรงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆของโรงเรียนบ้านเขาแหลม จะมีพัฒนาการทางสมอง มีสติปัญญาดีกันทุกคนนะครับ…10869640_680243588740938_6224601719881176863_o 10687363_680244045407559_8793289301027005010_o 10300954_680244585407505_3069520246783927982_n 10368302_680244142074216_6150280635211557368_o 10425123_680244375407526_7332257299507095678_n 10857822_680245805407383_7266216047605034187_n

ติดต่อ สพป.สก.1