“โรงเรียนบ้านเนินดินแดง…ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6/2556”

วันที่ 31 มีนาคม 2557  โรงเรียนบ้านเนินดินแดงได้ทำพิธีปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2556

ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้กล่าวให้โอวาท

และผูกข้อมือให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน

end6

 

 end3

end4

end5

end7

ติดต่อเรา